Förbokade turer

OBS! I nedanstående bokningskalender kan du se vilken veckaveckodag, antal passagerare som en ångbåtstur redan är förbokad för (max 12) samt tidpunkten på dagen.

Vecka Dag Antal Klockan
22      
  Tisdag  Ej turer  
  Onsdag  Ej turer  
  Torsdag  Ej turer  
  Fredag 10 11.00-13.00
  Lördag 9 14.00-16.00
  Söndag  Ej turer  
Vecka Dag Antal Klockan
23 Måndag 12 11.00-13.00
23 Måndag 7-9 19.00-21.00
  Tisdag  Ej turer  
  Onsdag  Ej turer  
  Torsdag  Ej turer  
  Fredag  Ej turer  
  Lördag  Ej turer  
  Söndag
6 14.00-16.00
Vecka Dag
Antal Klockan
24 Måndag
8 10.00-12.00
  Tisdag
Okänt antal 11.00-tills vidare
  Onsdag
 Ej turer  
  Torsdag
 Ej turer  
  Fredag
 Ej turer  
  Lördag 12 12.00-14.00
  Söndag   Ej turer  
Vecka Dag Antal  Klockan
25 Måndag 6 12.00-14.00
  Tisdag 8 15.00-17.00
  Onsdag  Ej turer  
  Torsdag  Ej turer  
  Fredag  Ej turer  
  Lördag  11 10.00-12.00
  Söndag Ej turer  
Vecka Dag Antal  Klockan
26 Måndag Sotning av pannan  
  Tisdag    
  Onsdag    
  Torsdag    
  Fredag    
  Lördag    
  Söndag    
Vecka Dag Antal   Klockan
27 Måndag    
  Tisdag  Besättningsmöte  18.00
  Onsdag    
  Torsdag    
  Fredag    
  Lördag    
  Söndag 8-12 10.00-12.00
Vecka
Dag Antal   Klockan
28 Måndag  Ej turer  
  Tisdag 10 15.00-17.00
  Onsdag  Ej turer  
  Torsdag   4 11.00-13.00
  Fredag 6-10 18.00-20.00
  Fredag Inspektion säkerhetsventiler 9.30
 
Lördag  Ej turer  
  Söndag  Ej turer  
  Dag Antal   Klockan
29 Måndag  4 13.00-15.00
  Tisdag Ej turer  
  Onsdag 4 13.00-15.00
  Torsdag   Ej turer  
  Fredag Ej turer  
  Lördag Ej turer  
  Lördag Ej turer  
  Söndag  Ej turer  
Vecka
Dag Antal   Klockan
30 Måndag  Ej turer  
  Tisdag Bokad återkommer (N) 12.00-14.00
  Onsdag Ej turer  
  Torsdag   Ej turer  
  Fredag Ej turer  
  Lördag 4-6 12.00-14.00
  Söndag  Ej turer  
Vecka
Dag Antal   Klockan
31 Måndag  Ej turer  
  Tisdag 12 15.00-17.00
  Onsdag Ej turer Avbokad
  Torsdag    3 17.00-19.00
  Fredag Ej turer  
  Lördag Ej turer  
  Söndag  Ej turer  
Vecka
Dag Antal   Klockan
32 Måndag  Ej turer  
  Tisdag 10 11.00-13.00
  Onsdag  9 17.00-19.00
  Torsdag    Ej turer  
  Fredag Ej turer  
  Lördag  Ej turer  
  Söndag  Ej turer  
Vecka Dag  Antal   Klockan
33 Måndag  4 13.00-15.00
  Tisdag 6 19.00-21.00
  Onsdag  Ej turer  
  Torsdag    Ej turer  
  Fredag Avbokad Avbokad
  Lördag Ej turer  
  Söndag  Ej turer  
Vecka
Dag  Antal   Klockan
34 Måndag     
  Tisdag    
  Onsdag     
  Torsdag       
  Fredag 10 18.00-19.00 (1 tim.)
  Fredag     
  Lördag Bokad Bokad
  Söndag     
Vecka Dag  Antal    Klockan
35 Måndag     
  Tisdag
   
  Onsdag     
  Torsdag       
  Fredag    
  Lördag
   
  Söndag     
Vecka
Dag   Antal    Klockan
36 Måndag     
  Tisdag    
  Onsdag     
  Torsdag       
  Fredag    
  Lördag
   
  Söndag   8 14.00-16.00
Vecka
Dag   Antal    Klockan
37 Måndag     
  Tisdag    
  Onsdag     
  Torsdag       
  Fredag    
  Lördag
Bokad Bokad
  Söndag