Propeller och ångmaskin

 PROPELLERN

Propellerns diameter är 480 mm och är trebladig. Både propellerblad och propeller är kraftigt skyddade vid grundstötning.  

/propeller.jpg

NY ÅNGMASKIN!

Vår tidigare ångmaskin och trotjänare har fått pension och kommer att under våren 2014 ersättas av nedanstående maskin. Vi hoppas att våra framtida passagerare kommer att uppskatta nykomlingen. Artikel i NLT. Klicka här.nlt.pdf
/ny-angmaskin.jpg
Compoundmaskin. Slaglängd 82mm. Effekt 8 Ihkr. Maskinen är försedd med två cylindrar, en högtryckscylinder och en lågtryckscylinder. Kolvarna har diametrarna 92 respektive 150 mm. Maskinen är avsedd att köras med kondensering av utgående ånga. Klicka på småbilderna som visar monteringen av ångmaskinen. De fyra nedersta bilderna bilderna visar en precisionsinställning med marginaler på en 1/10 mm (bild 2). Ångmaskinen körs sedan med en tryckluftskompressor.