Ångmaskinen

NY ÅNGMASKIN!

Vår tidigare ångmaskin och trotjänare har fått pension och ersattes under våren 2014 av nedanstående maskin. Vi hoppas att våra passagerare uppskattar nykomlingen.
/ny-angmaskin.jpg
Compoundmaskin. Slaglängd 82mm. Effekt 8 Ihkr. Maskinen är försedd med två cylindrar, en högtryckscylinder och en lågtryckscylinder. Kolvarna har diametrarna 92 respektive 150 mm. Maskinen är avsedd att köras med kondensering av utgående ånga. Klicka på småbilderna som visar monteringen av ångmaskinen.